ติดต่อเรา

ที่อยู่ติดต่อเรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
1/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Mon-Fri 10:00 a.m. 10:30 p.m.
Sat 11:00 a.m. 11:00 p.m.
Sun 10:30 a.m. 10:00 p.m.

ส่งข้อมูลสอบถาม